Haugekveld med Nils Kristian Lie

Du er velkomen til Haugekveld onsdag 11.mars klokka 19.00.  Tidlegare domprost Nils Kristian Lie fortel om Hans Nielsen Hauge

Nils-2

Nils Kristian Lie fortalte om diktarpresten Kai Munk i Oktober 2019.

Lie vaks opp på Liaskjeret. I oktober i fjor var han i Gamlabøteriet med eit kåseri om den danske diktarpresten Kaj Munk. Nå kjem han att for å kåsera om Hans Nielsen Hauge. (1771 – 1824).

Hauge var ein særmerkt mann med rike evner. Få menneske har forma det moderne Norge meir enn han. Men altfor mange veit lite om den store innsatsen han gjorde både åndeleg, sosialt og kulturelt i landet vårt. Han var forkynnar, forfattar, industribyggjar, gründer og mykje anna. I seinare år og i samband med 200-årsjubileet for Grunnlova i 2014 er det blitt understreka at Hans Nielsen Hauge og haugianismen hadde mykje å seia for utviklinga av demokratiet vårt. «På mange måtar endra haugianismen det norske samfunnet, nedanfrå» seier professor Gunnar Skirbekk. Det er treffande sagt.

Tid for drøs om fiskarsoge

stril-3

Den siste onsdagen i månaden, er det ofte ei spanande samling i gamlabøteriet.  Ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Her er det føredrag om strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng nøye saman. Ved å lœre av fortida kan vi utvikle bygdene våre, og gjere oss betre i stand til å møte framtida. Meld deg på. Enkel servering.

Klimakvelden 2.mai

Video frå Klimakvelden 2.mai 2019: Professor Peter Emil Kaland held føredrag, og Peder O. Lie fortalte om nye Libas, som skal utrustast med det siste innan miljøteknologi.