Frå brisling til ringnot

Tidlegare leiar for Fiskerimuseet Anders Håland held eit føredrag på fiskartreffet 24.oktober. Han var innom brisling, NVG sild og Ringnotrevolusjonen. Anders1

Peder O.Lie og Liegruppen hadde invitert Håland til å gje eit tilbakeblikk i soga. 35 fiskarar møtte fram for å høyre på seniorforskeren. Håland viste mellom anna bilete frå epokar i norsk fiskarsoge.

Det kjem fleire fiskarsamlingar. Den neste ut på vårparten.

Her er ein link til ein lesverdig artikkel i nettavisa Tunnelsyn:

Då silda forsvann

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s