Midtsomarfest i nauste

“Midtsomarsong”:  Det var folkemusikk, ymse tonar, lott og løye i Gamlabøteriet 21.juni.Fest1

Songtrioen “Heilt Andre Systre”, Helga Golten, Berit Eggen Solstad og Katrine Lunde Mackenzie held konsert i nauset. Dei kom saman med pianist Kristian Wedberg. Det vart ei reisa i ord og tonar langs norskekysten. Dikt og vers om jønsok, og songar av Johannes Kleppevik.

Fest2

Fest7

Fest3

Fest5Fest4Fest6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s