Haugekveld med Nils Kristian Lie 

Du er velkomen til Haugekveld onsdag 26.februar klokka 19.00.  Tidlegare domprost Nils Kristian Lie fortel om Hans Nielsen Hauge

Nils-2

Nils Kristian Lie fortalte om diktarpresten Kai Munk i Oktober 2019.

Lie vaks opp på Liaskjeret. I oktober i fjor var han i Gamlabøteriet med eit kåseri om den danske diktarpresten Kaj Munk. Nå kjem han att for å kåsera om Hans Nielsen Hauge. (1771 – 1824).

Hauge var ein særmerkt mann med rike evner. Få menneske har forma det moderne Norge meir enn han. Men altfor mange veit lite om den store innsatsen han gjorde både åndeleg, sosialt og kulturelt i landet vårt. Han var forkynnar, forfattar, industribyggjar, gründer og mykje anna. I seinare år og i samband med 200-årsjubileet for Grunnlova i 2014 er det blitt understreka at Hans Nielsen Hauge og haugianismen hadde mykje å seia for utviklinga av demokratiet vårt. «På mange måtar endra haugianismen det norske samfunnet, nedanfrå» seier professor Gunnar Skirbekk. Det er treffande sagt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s